Закупівля Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (Набір для визначення загально та прямого білірубіну у сироватці крові (НК 024:2019 30157 – Набір реагентів для вимірювання білірубіну); Набір реактивів для визначення концентрації глюкози в біологічних рідинах (НК 024:2019 30167 – Набір реагентів для вимірювання глюкози); Діагностикум для виявлення С реактивного білка в сироватці крові СРБ – латекс-тест (НК 024:2019 61988 – С-реактивний білок (СРБ) ІВД, набір, приципітаційний / імунодифузійний аналіз); Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові РФ – латекс-тест (НК 024:2019 30500 – Набір реагентів для вимірюання ревматоїдних факторів); Діагностикум для виявлення антистрептолізину-О в сироватці крові людини АСЛ-О – латекс-тест (НК 024:2019 37756 – Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин); Тест-полоски до сечового аналізатора CL-50 (НК 024:2019 54514 – Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); Набір моноклональних реагентів анти-D для визначення груп крові людини за системою Rhesus (НК 024:2019 52647 – Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Поліміксин диски для тестування на чутливість (НК 024:2019 59179 – Поліміксин B диски для тестування на чутливість ІВД); Диски для тестування на чутливість з кліндаміцином (НК 024:2019 45390 – Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD); Оксацилін диски для тестування на чутливість (НК 024:2019 59168 – Оксациллин диски для тестування на чутливість ІВД); Триметоприм диски для тестування на чутливість (НК 024:2019 59211 – Триметоприм диски для тестування на чутливість ІВД); Цефепім диски для тестування на чутливість (НК 024:2019 37573 – Цефепім мінімальна інгібуюча концентрація IVD); Цефотаксим диски для тестування на чутливість (НК 024:2019 46005 – Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD); Флуконазол диски для тестування на чутливість (НК 024:2019 42830 – Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD); Диски для тестування на чутливість з Клотримазол (НК 024:2019 62022 – Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВД); Ністатин диски для тестування на чутливість (НК 024:2019 59164 – Ністатин диски для тестування на чутливість ІВД); Набір моноклональних реагентів анти-А для визначення групи крові людини за системою АВО (НК 024:2019 52532 – Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Набір моноклональних реагентів анти-В для визначення групи крові людини за системою АВО (НК 024:2019 52538 – Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла))

                                            Медико-технічні вимоги

1.Учасник повинен надати копії чинних в Україні свідоцтв про державну реєстрацію, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та методичних вказівок із застосування запропонованих діагностичних наборів.

  1. Залишковий термін придатності на момент постачання товару повинен бути не менше ніж 80% до загального терміну придатності.
  2. Учасник повинен надати сертифікати якості (або паспорти якості) на запропоновані діагностичні набори.
НайменуванняКод НК 024:2019Назва українською згідно НК 024:2019Одиниця виміруКількістьМедико-технічі вимоги
1Набір для визначення загально та прямого білірубіну у сироватці крові

(ЗА МЕТОДОМ ЄНДРАШИКА)

 

30157Набір реагентів для вимірювання білірубінуНабір3Набір призначений для визначення концентрацій загального та прямого білірубіну у сироватці

крові  людини .Набір розрахований на 110 визначень (55 визначень прямого та 55 загального білірубіну) при витраті робочого розчину на визначення відповідно цієї методики. Діапазон  визначаємих  концентрацій – від 2 мг/л  до 200 мг/л (від 3,4 мкмоль/л  до 340 мкмоль/л). Коефіцієнт варіації визначення – не більше 5 %.

Гарантійний термін придатності набору – 24 місяця від дня виготовлення.

Набір призначений для застосування invitro професійно навченим лаборантом.

СКЛАД НАБОРУ

1.  Розчин сульфанілової кислоти   – 1 флакон з (50 ± 2) мл;

–  сульфанілова кислота – (25,0 ± 1,2) ммоль/л,

2.  Кофеїновий реактив (концентрат)  – 2 флакона з (50 ± 2) мл;

–  бензоат натрію – (0,500 ± 0,025) моль/л

–  ацетат натрію – (1,500 ± 0,075) моль/л

–  кофеїн – (50,0 ± 1,5) г/л;

3.  Розчин нітриту натрію 350 ммоль/л   – 1 ампула з (5,0 ± 0,3) мл

2Набір реактивів для визначення концентрації глюкози в біологічних рідинах (ГЛЮКОЗО

ОКСИДАЗНИМ МЕТОДОМ)

 

30167Набір реагентів для вимірювання глюкозиНабір1Набір  застосовують  для  визначення  концентрації  глюкози  у  цільній  крові (плазмі), сироватці

крові  та  сечі  людини .

Набір  розрахований  на 50 макро-,  100 напівмікро- чи 200 мікровизначень (сумарний  об’єм робочого розчину 200 мл) з урахуванням холостих та калібрувальних проб.

Діапазон визначаємих концентрацій – від 0,056 ммоль/л до 25 ммоль/л або від 10 мг/л до 4500 мг/л.

Коефіцієнт варіації визначення – не більше 5 %.

Зберігання набору – при температурі від плюс 2 °С до плюс 16 °С.

Гарантійний термін придатності набору – 24 місяця від дня виготовлення.

СКЛАД НАБОРУ

1.  Ензими (розчин)   – 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл;

–  пероксидаза (2200 ± 220) U/л;

–  b,D-глюкозооксидаза (18000 ± 1800) U/л;

–  4-амінофеназон (110 ± 11) мг/л;

–  стабілізатори, активатори.

2.  Буферний розчин   – 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл;

–  фосфатний буфер (рН 7,2 – 7,4) (0,10 ± 0,01) моль/л,

–  фенол (190 ± 19) мг/л;

–  стабілізатори.

3.  Антикоагулянт  – 1 флакон або пакет;

4.  Калібрувальний розчин глюкози ((10,0 ± 0,5) ммоль/л   – 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл. або (1802 ± 90) мг/л

3Діагностикум для виявлення С реактивного білка  в сироватці крові

СРБ – латекс-тест

 

61988С-реактивний білок (СРБ) ІВД, набір, приципітаційний / імунодифузійний аналізНабір1У наданомудіагностикумівикористовується принцип латексноїаглютинації. .Набіррозрахований на 200 напівмікровизначень (вимірювальнийоб’єм 0,01 мл) з урахуваннямконтрольних проб

Реагент 1. Латекснасуспензія, 2 мл (1 шт.)

2. Реагент 2. Розчинник, 14 мл (1 шт.)

3. Реагент 3. Позитивний контроль, якиймістить СРБ більш 6 мг/л, 0.2 мл (1 шт.)

4. Реагент 4. Негативний контроль, якиймістить СРБ менш 6 мг/л, 0.2 мл (1 шт.)

5. Палички для розмішуваннясироваток (100 шт.)

6. Тестовий слайд (1шт.)

Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 6 мг/л (аглютинація на 2+).

4Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові

РФ – латекс-тест

 

30500Набір реагентів для вимірюання ревматоїдних факторівНабір1У наданомудіагностикумівикористовується принцип латексноїаглютинації

Набіррозрахований на 200 напівмікровизначень (вимірювальнийоб’єм 0,01 мл) з урахуваннямконтрольних проб

Склад набору

1. Реагент 1. Латекснасуспензія, 2 мл (1 шт.)

2. Реагент 2. Розчинник, 14 мл (1 шт.)

3. Реагент 3. Позитивний контроль, якиймістить РФ більш 12 МОд/мл, 0.2 мл (1 шт.)

4. Реагент 4. Негативний контроль, якиймістить РФ менш 12 МОд/мл, 0.2 мл (1 шт.)

5. Палички для розмішуваннясироваток (100 шт.) 6. Тестовий слайд (1шт.)

5Діагностикум для виявлення антистрептолізину-О в сироватці крові людини

АСЛ-О – латекс-тест

 

37756Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізинНабір1У наданомудіагностикумівикористовується принцип латексноїаглютинації. Набіррозрахований на 200 напівмікровизначень (вимірювальнийоб’єм 0,01 мл) з урахуваннямконтрольних проб

Склад набору

1. Реагент 1. Латекснасуспензія, 2 мл (1 шт.)

2. Реагент 2. Розчинник, 14 мл (1 шт.)

3. Реагент 3. Позитивний контроль, якиймістить АСЛО більш 200 МОд/мл, 0.2 мл (1 шт.)

4. Реагент 4. Негативний контроль, якиймістить АСЛО менш 200 МОд/мл, 0.2 мл (1 шт.)

5. Палички для розмішуваннясироваток (100 шт.)

6. Тестовий слайд (1шт.)

6Тест-полоски до сечового аналізатора

CL-50

 

 

 

 

54514Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз100 шт. в пласмасовому пеналі2UrineRS Н10 – тест-полоски для аналізаторі серії CL-50

Реагентні тест-полоски визначають  10 параметрів сечі:

·         бімічні показники (глюкоза, білок, кетони, нітріти, білірубін, уробіліноген);

·         клітини крові (еритроцити, лейкоцити);

фізико-хімічні показники (рН, питома вага).

7Набір моноклональних реагентів анти-D для визначення груп крові людини за системою Rhesus.52647Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитілаУпаковка №5

 

 

 

 

 

 

1Призначений для встановлення резус-належності шляхом визначення D антигену еритроцитівлюдини за допомогоюпрямоїреакціїаглютинації та їїмодифікації. Не повинен даватиаглютинації з D-негативним та повинендаватиаглютинацію з D-позитивнимиеритроцитамилюдини. 1 флакон (10 мл) розрахований на 100 визначень. Склад набору: людськиймоноклональнийIgM – анти-D (5 флаконів по 10 мл). Термінпридатності – 2 роки з моменту виготовлення.

 

8Поліміксин диски для тестування на чутливість59179Поліміксин B диски для тестування на чутливість ІВДФлакон №100 дисків2диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів призначені для клінічних лабораторних аналізів з  чутливості та резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів, диско-дифузійним методом.  Цей метод аналізу базується на властивостях антимікробних препаратів дифундувати, із насичених ними, паперових дисків в поживне середовище, при цьому, пригнічуючи ріст мікроорганізмів, що були попередньо засіяні на середовище. Результативизначають за діаметромзонизатримки росту мікроорганізмівнавколо диску.
9Диски для тестування на чутливість  з кліндаміцином (10мкг)45390Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVDФлакон №100 дисків2диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів призначені для клінічних лабораторних аналізів з  чутливості та резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів, диско-дифузійним методом.  Цей метод аналізу базується на властивостях антимікробних препаратів дифундувати, із насичених ними, паперових дисків в поживне середовище, при цьому, пригнічуючи ріст мікроорганізмів, що були попередньо засіяні на середовище. Результативизначають за діаметромзонизатримки росту мікроорганізмівнавколо диску.
10Оксацилін диски для тестування на чутливість59168Оксациллин диски для тестування на чутливість ІВДФлакон №100 дисків2диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів призначені для клінічних лабораторних аналізів з  чутливості та резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів, диско-дифузійним методом.  Цей метод аналізу базується на властивостях антимікробних препаратів дифундувати, із насичених ними, паперових дисків в поживне середовище, при цьому, пригнічуючи ріст мікроорганізмів, що були попередньо засіяні на середовище. Результативизначають за діаметромзонизатримки росту мікроорганізмівнавколо диску.
11Триметоприм диски для тестування на чутливість59211Триметоприм диски для тестування на чутливість ІВДФлакон №100 дисків2диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів призначені для клінічних лабораторних аналізів з  чутливості та резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів, диско-дифузійним методом.  Цей метод аналізу базується на властивостях антимікробних препаратів дифундувати, із насичених ними, паперових дисків в поживне середовище, при цьому, пригнічуючи ріст мікроорганізмів, що були попередньо засіяні на середовище. Результативизначають за діаметромзонизатримки росту мікроорганізмівнавколо диску.
12Цефепім диски для тестування на чутливість37573Цефепім мінімальна інгібуюча концентрація IVDФлакон №100 дисків2диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів призначені для клінічних лабораторних аналізів з  чутливості та резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів, диско-дифузійним методом.  Цей метод аналізу базується на властивостях антимікробних препаратів дифундувати, із насичених ними, паперових дисків в поживне середовище, при цьому, пригнічуючи ріст мікроорганізмів, що були попередньо засіяні на середовище. Результативизначають за діаметромзонизатримки росту мікроорганізмівнавколо диску.
13Цефотаксим диски для тестування

на чутливість

46005Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVDФлакон №100 дисків2диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів призначені для клінічних лабораторних аналізів з  чутливості та резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів, диско-дифузійним методом.  Цей метод аналізу базується на властивостях антимікробних препаратів дифундувати, із насичених ними, паперових дисків в поживне середовище, при цьому, пригнічуючи ріст мікроорганізмів, що були попередньо засіяні на середовище. Результативизначають за діаметромзонизатримки росту мікроорганізмівнавколо диску.
14Флуконазол диски для тестування

на чутливість

42830Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVDФлакон №100 дисків2диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів призначені для клінічних лабораторних аналізів з  чутливості та резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів, диско-дифузійним методом.  Цей метод аналізу базується на властивостях антимікробних препаратів дифундувати, із насичених ними, паперових дисків в поживне середовище, при цьому, пригнічуючи ріст мікроорганізмів, що були попередньо засіяні на середовище. Результативизначають за діаметромзонизатримки росту мікроорганізмівнавколо диску.
15Диски для тестування на чутливість з Клотримазол62022Клотримазол диски для тестування на чутливість ІВДФлакон №100 дисків1диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів призначені для клінічних лабораторних аналізів з  чутливості та резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів, диско-дифузійним методом.  Цей метод аналізу базується на властивостях антимікробних препаратів дифундувати, із насичених ними, паперових дисків в поживне середовище, при цьому, пригнічуючи ріст мікроорганізмів, що були попередньо засіяні на середовище. Результативизначають за діаметромзонизатримки росту мікроорганізмівнавколо диску.
16Ністатин диски для тестування на чутливість59164Ністатин диски для тестування на чутливість ІВДФлакон №100 дисків1диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів призначені для клінічних лабораторних аналізів з  чутливості та резистентності мікроорганізмів до лікарських препаратів, диско-дифузійним методом.  Цей метод аналізу базується на властивостях антимікробних препаратів дифундувати, із насичених ними, паперових дисків в поживне середовище, при цьому, пригнічуючи ріст мікроорганізмів, що були попередньо засіяні на середовище. Результативизначають за діаметромзонизатримки росту мікроорганізмівнавколо диску.
17Набір моноклональних реагентів анти-А для визначення групи крові людини за системою АВО

 

 

52532Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитілаУпаковка №5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Призначений для визначеннягрупикровілюдини за системою АВО шляхом виявленняантигеніверитроцитівлюдини за допомогоюпрямоїреакціїаглютинації. Не повинен даватиаглютинації з еритроцитамилюдинигруп О та В. 1 флакон (10 мл) розрахований на 100 визначень. Склад набору: мишачиймоноклональнийIgM
18Набір моноклональних реагентів анти-В для визначення групи крові людини за системою АВО

 

52538Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитілаУпаковка №5

 

 

 

 

 

 

1

 

Призначений для визначеннягрупикровілюдини за системою АВО шляхом виявленняантигеніверитроцитівлюдини за допомогоюпрямоїреакціїаглютинації. Не повинен даватиаглютинації з еритроцитамилюдинигруп О та А. 1 флакон(10 мл) розрахований на 100 визначень. Склад набору: мишачиймоноклональнийIgM – Анти-В (5 флаконів по 10 мл). Термінпридатності – 2 роки з моменту виготовлення.

Очікувана вартість предмету закупівлі – 7 121,00 грн.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформовано з урахуванням моніторингу цін на Prozorro та згідно прайс-листів постачальників.

Розмір бюджетного призначення даної закупівлі – кошти спеціального рахунку (власні кошти).

Меню
Перейти до вмісту