Закупівля «НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія)».

Переговорна процедура.

Підстава – двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій.

Обгрунтування – На даний час Лікарнею проводиться закупівля НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія) (Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-01-003340-a) на 2022 рік. Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, свої Пропозиції для участі у Процедурі закупівлі подали наступні учасники: 1) товариство з обмеженою відповідальністю “ЄВРОГАЗ ЛТД” 2) товариство з обмеженою відповідальністю “УКР ГАЗ РЕСУРС 3) товариство з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП” 4) товариство з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” 5) товариство з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРДЖІ МАРКЕТС АССІСТАНТ” Протокол розгляду тендерних пропозицій опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу 03.12.2021. Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, Пропозиції всіх учасників були допущені до аукціону. По даній закупівлі замовником було розглянуто пропозиції учасників тендеру та допущено їх до аукціону. ТОВ “УКР ГАЗ РЕСУРС”, не погоджуючись з відповідним рішенням замовника, подало до АМКУ скаргу на відповідній дії замовника щодо допущення до аукціону тендерних пропозицій ТОВ “ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП”, ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” та ТОВ “ЕНЕРДЖІ МАРКЕТС АССІСТАНТ”. За наслідками розгляду скарги, АМКУ прийнято рішення про зобов’язання Замовника усунути виявленні порушення та відхилити тендерні пропозиції ТОВ “ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП”, ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” та ТОВ “ЕНЕРДЖІ МАРКЕТС АССІСТАНТ”. Замовником вчиненні відповідні дії на виконання рішення АМКУ. Однак, процес оскарження одним із учасників прийнятого рішення уповноваженої особи замовника щодо допущення до участі в аукціоні тендерних пропозицій учасників, та всі пов’язанні із цим дії, створили об’єктивні причини, за яких Замовник не встигає укласти договір на закупівлю електричної енергії з 01.01.2022 року. Разом з тим, строк дії договору на закупівлі електричної енергії у 2021 році, який був укладений Замовником, закінчується 31.12.2021 року, сторонами цього договору не погодженні умови, на яких такий договір може бути пролонгований на початок 2022 року задля завершення замовником проведення процедури закупівлі електричної енергії на 2022 рік. При цьому, Лікарня не може з об’єктивних причин лишитися без постачальника електричної енергії на початку 2022 року. Адже головною метою Лікарні є надання медичної допомоги, поліклінічно – консультативної, лікувально – діагностичної та стаціонарної медичної допомоги дитячому населенню, виїзної медичної допомоги, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації дитячому населенню Вінницької області та інших регіонів у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України. Відповідно відсутність електричної енергії в закладі є недопустимим та призведе до негативних наслідків, пов’язаних зі здоров’ям дитячого населення та може спричинити тяжкі наслідки, в тому числі і летальні. Враховуючи викладене, у Лікарні виникла нагальна потреба здійснити закупівлю НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія) задля забезпечення електричною енергією Лікарні на початку 2022 року. Відповідно до абз. 5 п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендера після розгляду/оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується. З огляду на все вище викладене вбачається, що у Лікарні виникла нагальна потреба здійснити закупівлю НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія) за переговорною процедурою закупівлі.

 

ТЕХНІЧНІ,  ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Назва товару – 09310000-5 – Електрична енергія

Кількість товару – 300000  кВт*год

Строк поставки товару – на січень-лютий 2022 рік

Місце поставки – вул. Хмельницьке шосе, 108, м. Вінниця, 21029

Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, щодо електричної енергії, повинні відповідати якості електричної енергії, визначених розділом 11.4. Кодексу систем розподілу (постанова НКРЕКП від 14,03,2018 № 310) та вимогам до якості послуг електропостачальника, визначених Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (постанова НКРЕКП від 12,06,2018 № 375).

Відповідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

Постачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії.

До технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, відносяться:

  1. Параметри якості електричної енергії:
  • безперервне постачання
  1. Показники комерційної якості послуг електропостачальника. Умови постачання повинні відповідати нормативно-правовим актам:
  • Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. №2019-VIII;
  • Іншими нормативно-правовими актами, прийнятим на виконання ЗУ «Про ринок електричної енергії».

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, яке діє на період постачання товару.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки. Учасник повинен гарантувати, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля.

Учасник процедури закупівлі повинен надати копію дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Постачальник повинен бути включений до переліку суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Очікувана вартість предмету закупівлі – 1 500 000,00.

Розрахунок очікуваної вартості товару визначено методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед),  та всі інші визначені законодавством податки та збори.

Розмір бюджетного призначення даної закупівлі – кошти місцевого бюджету.

Меню
Перейти до вмісту