Закупівля НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія)

ТЕХНІЧНІ,  ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Кількість товару – 1200000  кВт*год

Строк поставки товару – на 2022 рік

Місце поставки – вул. Хмельницьке шосе, 108, м. Вінниця, 21029

Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, щодо електричної енергії, повинні відповідати якості електричної енергії, визначених розділом 11.4. Кодексу систем розподілу (постанова НКРЕКП від 14,03,2018 № 310) та вимогам до якості послуг електропостачальника, визначених Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (постанова НКРЕКП від 12,06,2018 № 375).

Відповідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

Постачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії.

До технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, відносяться:

  1. Параметри якості електричної енергії:
  • безперервне постачання
  1. Показники комерційної якості послуг електропостачальника. Умови постачання повинні відповідати нормативно-правовим актам:
  • Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. №2019-VIII;
  • Іншими нормативно-правовими актами, прийнятим на виконання ЗУ «Про ринок електричної енергії».

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, яке діє на період постачання товару.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Постачальник повинен бути включений до переліку суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Очікувана вартість предмету закупівлі – 6 300 000, 00 грн.

Розрахунок очікуваної вартості товару визначено методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед),  та всі інші визначені законодавством податки та збори.

Розмір бюджетного призначення даної закупівлі – кошти місцевого бюджету 4 200 000 грн та власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 2 100 000 грн

Меню
Перейти до вмісту