Закупівля НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015:65310000-9 Розподіл електричної енергії(послуги з розподілу електричної енергії та супутні послуги з компенсації перетікання реактивної енергії)

Переговорна процедура, скорочена

Підстава – відсутність конкуренції з технічних причин

Застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: Відповідно до вимог абз.4 п.2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) Замовник як виняток застосовує переговорну процедуру закупівлі, зокрема, у випадку відсутності конкуренції з технічних причин. Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» «розподіл електричної енергії – це діяльність із транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії». Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Згідно ч. 1 постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій» від 19.10.2017 № 1268 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складає та веде Реєстр суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Дані до Реєстру відомостей про суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, вносяться НКРЕКП станом на останнє число звітного місяця. Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), відомості з якого щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях подаються до Антимонопольного комітету України. З урахуванням інформації згідно Реєстру суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики (далі – Реєстр), що оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), учасник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” є суб’єктом природної монополії (станом на 31.01.2021 року), відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 20.11.2018 № 1469) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата. Крім цього, Замовник здійснює закупівлю послуг згідно предмета закупівлі в Учасника у зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних причин, а саме: з урахуванням підключення електромережі споживача (Замовника) до об’єктів електроенергетики учасника. При цьому, згідно ч. 1 ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» ринок електричної енергії функціонує на конкурентних засадах, крім діяльності суб’єктів природних монополій, з обмеженнями, встановленими вказаним Законом. Отже, з урахуванням наявного в учасника станом на дату прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю статусу суб’єкта природної монополії та з технічних причин, вказаних вище, замовником прийнято рішення застосувати як виняток переговорну процедуру закупівлі (скорочена) з підстави, що передбачена абз.4 п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі». Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. – Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (із змінами а доповненнями); – Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. №1682-III (із змінами і доповненнями); – Закон України «Про ринок електричної енергії»; – Зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

  Технічні вимоги

   Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: очікуваний обсяг послуг з розподілу електричної енергії – 1500000 кВт⋅год та супутні послуги з компенсації перетікання реактивної енергії – 255890 кВар.

Очікувана вартість предмету закупівлі –  2 291 215, 90 грн.

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням використаного обсягу послуг з розподілу електричної енергії та супутніх послуг з компенсації перетікання реактивної енергії  за попередній календарний рік та на підставі тарифів на послуги  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», затверджених постановою НКРЕКП № 2591 від  17.12.2021 року Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання (без урахування ПДВ).

Розмір бюджетного призначення даної закупівлі: кошти місцевого бюджету – 1 536 859,90 грн. та  власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) – 754 356,00 грн.

Меню
Перейти до вмісту