ПРО ЛІКАРНЮ

 

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, що надає спеціалізовану лікувально-діагностичну та консультативну допомогу дітям області та міста Вінниці за 27 спеціальностями.

 За рішенням міськвиконкому м. Вінниці та при підтримці колишнього на­чальника облздороввідділу Марковського С.А. в 1977 році на кошти суботників в ознаменування Міжнародного року дитини розпочалося будівництво обласної дитячої лікарні.

В червні 1980 року наказом №1 була вве­дена в дію Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня на 360 ліжок, першими відділеннями, що перейшли зі своїми пацієнтами з Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова, були соматичне відділення для дітей старшого віку (зав. відділенням - Максимова З.А., старша медична сестра - Гуменюк Р.С.); та відділення для дітей раннього віку (зав. відділенням - Пшелуцька С.І., старша медична сестра - Гуренко Т.О.). А далі до кінця червня місяця в лікарні було відкрито двадцять підрозділів і служб. І розпочалася кипуча професійна діяльність.

1981 рік - Перший конгрес дитячих хірургів проходить на базі лікарні.

1984  рік - Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня - переможець Все­союзного змагання між обласними дитячими лікарнями, колектив лікарні наго­роджений Перехідним червоним прапором.

1985  рік - Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня представлена на ВДНГ СРСР у Москві, як школа передового досвіду.

1986  рік - колектив Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні наго­роджено Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я СРСР.

З 1993 року на території лікарні велось будівництво Центру по наданню амбулаторно-поліклінічної та лікувально-діагностичної допомоги дітям, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. В центрі передбачено 3 корпуси: "А" – діагностичний, "Б" – операційні блоки та блоки інтенсивного спостереження, "В" – стаціонарний на 60 ліжок, в тому числі для онкогематологічних хворих.

1999 рік - створено обласний центр по наданню консультативно-поліклінічної та лікувально-діагностичної допомоги дітям, постраждалим в на­слідок аварії на ЧАЕС.

В 2001 році - відкрито обласний неонатологічний центр з виїзною неонатологічною бригадою та відділенням анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

2001  рік - відкрито обласний центр медичної допомоги дітям із патологі­єю щелепно-лицьової ділянки.

2002  рік - ВОДКЛ зайняла І місце серед обласних медичних закладів за підсумками виконання основних показників моделей кінцевих результатів.

2003 р. – відкрито корпуси «А» і «Б» Центру по наданню амбулаторно-поліклінічної та лікувально-діагностичної допомоги дітям, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

В 2006 р. на базі закладу був створений реанімаційно-консультативний центр, для надання цілодобової консультативної та виїзної допомоги дітям в районах області, одним з напрямків роботи якого  є  загрозометричний контроль, тобто здійснення дистанційного контролю за станом важкохворих дітей, які   з певних причин не підлягали транспортуванню в ВОДКЛ.

У 2007 році завершено будівництво та введено в дію усі 3 корпуси Центру по наданню амбулаторно-поліклінічної та лікувально-діагностичної допомоги дітям, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. В зв’язку з чим  був суттєво розширений та модернізований ліжковий фонд лікарні з 390 до 450 ліжок з введенням в дію :  педіатричного відділення №2 на 20 гастроентерологічних і 10 імунологічних ліжок; реорганізовано відділення планової хірургії у хірургічне відділення корекції  вад розвитку, де розмістились 15 урологічних ліжок, 15 ліжок планової хірургії та 10 ліжок щелепно-лицьової хірургії; відкрито 10 сурдологічних ліжок у складі ЛОР відділення та  самостійного нейрохірургічного відділення на 30 ліжок з 15 нейрохірургічними та 15 неврологічними ліжками.

За підсумками діяльності в 2009-2010 роках колектив лікарні був занесений на обласну Дошку Пошани «Праця і звитяга вінничан».

В 2009 році старша медична сестра приймального відділення зайняла перше місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності медичних сестер «Ескулап-професіонал».

В 2010 році закладу присвоєння звання «Лікарня доброзичлива до дитини».

За вагомий внесок у розвиток іміджу закладів охорони здоров’я України в 2009 та 2011 роках колектив закладу нагороджений дипломами Загальнодержавного проекту «Флагмани сучасної медицини».

На сьогодні Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня в своєму складі має стаціонар на 440 ліжок та 21 ліжко анестезіології та інтенсивної терапії, 12  з яких для новонароджених та консультативну поліклініку на 500 відвідувань в зміну. В лікарні працює 16 стаціонарних відділень, з яких: 8 соматичних, 6 хірургічних та  2 реанімаційних.  У закладі функціонують дві виїзні бригади: реанімаційно-консультативна та виїзна неонатологічна бригади.

В лікарні цілодобово надається висококваліфікована ургентна і спеціалізована медична допомога. Щорічно у ВОДКЛ лікується більше 15 тис. дітей. Консультативна допомога надається близько 120 тис. пацієнтам в рік, проводиться більше 5 тис. оперативних втручань. Щорічно в лікарні впроваджується близько 80 нових методик, реєструється біля 20 рацпропозицій. Впроваджено в хірургічну практику малоінвазивні методи оперативних втручань, набула розвитку хірургія новонароджених. Протягом 2016 року була оновлена матеріально-технічна база закладу, а саме придбані бронхоскоп KARL STORZ ENDoskope та гастрофіброскоп GIF-XPE3. Застосування  даного медичного обладнання дасть змогу покращити якість надання медичної допомоги дитячому населенню, а саме діагностику та лікування хвороб органів травлення та дихальної системи, оскільки щорічно в заклад виконується близько 1700 ендоскопічних досліджень.

Колектив ВОДКЛ нараховує 946 співробітників, з них: 173 лікаря (18%), 410 медичних сестер (41%),  208  молодших медсестри (22%),  174 осіб немедичного персоналу (17%).

В 2016 р. створено сайт Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні з можливістю попереднього запису до спеціалістів консультативної поліклініки, з метою підвищення доступності пацієнтів до медичної послуги; впроваджене он-лайн консультування дітей з діагностично складними вадами серця, а також хворих, які не можуть бути транспортовані в зв’язку з важкістю стану з провідними дитячими кардіохірургами науково-практичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії; запроваджено телемедичний зв’язок з закладами IV рівня надання медичної допомоги,  що дає можливість проведення он-лайн конференцій з актуальних питань педіатрії для лікарів закладу.

Нові перинатальні та неонатальні програми по організації та забезпеченню медичної допомоги новонародженим, а також покращенню якості життя дітей, народжених з малою масою тіла дозволили налагодити  виходжування дітей з екстремально малою масою тіла (від 500 гр.).

З 01.12.2016  в лікарні здійснено реорганізаційні зміни з чітким розділенням за напрямками діяльності:  відділення соматичного та хірургічного профілів.  Одним з перших  в Україні було створено спеціалізоване відділення черепно-лицьової хірургії.

З 2016 р. у закладі розпочинає роботу кабінет катамнестичного спостереження для обліку та диспансерного нагляду  новонароджених дітей  групи підвищеного перинатального ризику з неврологічною патологією, вродженими вадами розвитку, дітей  народжених з екстремально малою та дуже малою масою тіла.

Систематичний контроль на всіх рівнях і етапах надання медичної допомоги сприяв покращенню якісних показників роботи в лікарні: повністю стандартизовано  надання медичної допомоги за всіма нозологічними формами.

В комплексі з спеціалізованими кафедрами Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова  (2 кафедри педіатрії та кафедра дитячої хірургії) заклад являє собою провідний лікувально-профілактичний та науково-методичний центр регіону.

Заклад є активним учасником усіх благодійних акцій, що проводяться на теренах Вінниччини. Благодійні надходження складають за рік більше 2 млн. грн.

За підсумками рейтингу  діяльності обласних закладів регіону лікарня являється ліде­ром протягом останніх 10 років та входить в десятку найкращих ЛПЗ України за доступністю та якістю надання  медичних послуг.

 

Відкриті ліцензії закладу: