Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня є багатопрофільним лiкувально-профiлактичним закладом, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу дітям області та міста Вінниці за 40 спеціальностями. Лікарня має в своєму складі стаціонар на 440 ліжок та 21 ліжко анестезіології та інтенсивної терапії, 12 з яких для новонароджених.

В лікарні функціонує 16 стаціонарних відділень, з яких: 8 соматичних, 6 хірургічних та  2 реанімаційних, функціонують дві виїзні бригади: реанімаційно-консультативна та виїзна неонатологічна бригади.

В лікарні цілодобово надається високоспеціалізована ургентна і планова медична допомога. Щорічно у ВОДКЛ лікується більше 16 тис. дітей. активно розвивається   хірургічна практика малоінвазивних методів оперативних втручань, набула розвитку хірургія новонароджених.

Заклад є клінічною базою Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

В грудні 2016 р.  була проведена реорганізація закладу, в результаті чого  було сформовано нову  структуру лікарні, з чітким розділенням за напрямками діяльності:  відділення соматичного та хірургічного профілів, що дозволило наблизити медичну допомогу до пацієнта. Один із яскравих прикладів концентрації ургентної допомоги з метою підвищення її якості – створення одного з перших в Україні відділення черепно-лицьової хірургії.

Протягом 2016-2018 років проведено роботи з реконструкції операційного блоку лікарні, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, створено, один з перших в Україні, окремий операційний блок для новонароджених, оснащений сучасним медичним обладнанням.

З 2016 р. істотно модернізовано  матеріально-технічне оснащення:  закуплена система моніторингу стану пацієнтів з центральною станцією на 7 пацієнтів з можливістю розширення спостереження за 15 пацієнтами,  яка дозволяє здійснювати дистанційний контроль стану усіх пацієнтів відділення реанімації одночасно за головними показниками життєдіяльності, апарати штучної вентиляції легень експертного класу.

Реалізована програма «поліклініка без черг», автоматизовано кожне робоче місце лікаря,  розроблений та впроваджений  порядок скерування  потоків пацієнтів та попередній запис через он-лайн послуги.

Підвищено якість надання медичної допомоги дітям групи високого перинатального ризику – робота кабінету катамнестетичного спостереження  В травні 2017 року відбулось відкриття оновленого  кабінету катамнестичного спостереження за дітьми які народилися передчасно та мають ризик хронічних захворювань і затримки розвитку, що дає змогу на ранніх етапах виявляти проблеми затримки фізичного чи нервово-психічного розвитку  у дітей та своєчасно скеровувати їх для проведення реабілітаційних заходів. На даний час у Вінницькій області немає кабінетів катамнестичного спостереження в жодному закладі крім ВОДКЛ. Кабінет катамнезу ВОДКЛ проводить аудіологічний та офтальмологічний скринінг новонароджених та передчасно народжених дітей. Робота кабінету  катамнестичного спостереження є  одним з основних індикаторів якості надання медичної допомоги новонародженим, сприяє суттєвому зменшенню інвалідизуючої патології дітей раннього віку.

На базі лікарні відкрито Сімейну кімнату Рональда МакДональда, що забезпечило  доступ до якісної сімейно-орієнтованої медицини, залучення до лікування дитини членів її сім’ї.

В 2019 р. завершено створення відділення екстреної медичної допомоги, що дозволило територіально об’єднати всі служби, які задіяні в наданні екстреної медичної допомоги. Створення даного відділення значно скоротило час огляду пацієнтів, період прийняття рішень та встановлення діагнозу при невідкладних станах, а  також період до  надання термінової допомоги.

Колектив ВОДКЛ нараховує 998 співробітників, з них: 197 лікарів, 421 медична сестра,  211  молодших медсестер,  169 осіб немедичного персоналу.

Систематичний контроль на всіх рівнях і етапах надання медичної допомоги сприяв покращенню якісних показників роботи  лікарні: повністю стандартизовано  надання медичної допомоги за всіма нозологічними формами.

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня  являє собою провідний лікувально-профілактичний та науково-методичний центр регіону, є активним учасником усіх благодійних акцій, що проводяться на теренах Вінниччини. Благодійні надходження складають за рік більше 2 млн. грн.

За підсумками рейтингу  діяльності обласних закладів регіону лікарня являється лідером протягом останніх років та входить в десятку найкращих ЛПЗ України за доступністю та якістю надання  медичних послуг.

Меню
Перейти до вмісту