КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради» є багатопрофільним лiкувально-профiлактичним закладом, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу дітям

В лікарні цілодобово надається високоспеціалізована ургентна і планова медична допомога. Щорічно в лікарні лікується більше 16 тис. дітей. Активно розвивається   хірургічна практика малоінвазивних методів оперативних втручань, набула розвитку хірургія новонароджених.

Заклад посів І місце у номінації «Наукова діяльність» серед представників державного сектору, за Першим Всеукраїнським рейтингом кращих роботодавців у медицині 2021р.

Лікарня є клінічною базою Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Було проведено реорганізацію закладу, в результаті чого  сформовано нову  структуру лікарні, з чітким розділенням за напрямками діяльності:  відділення соматичного та хірургічного профілів, що дозволило наблизити медичну допомогу до пацієнта. Один із яскравих прикладів концентрації ургентної допомоги з метою підвищення її якості – створення одного з перших в Україні відділення черепно-лицьової хірургії.

Проведено роботи з реконструкції операційного блоку лікарні, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, створено, один з перших в Україні, окремий операційний блок для новонароджених, оснащений сучасним медичним обладнанням.

Істотно модернізовано  матеріально-технічне оснащення:  закуплена система моніторингу стану пацієнтів з центральною станцією на 7 пацієнтів з можливістю розширення спостереження за 15 пацієнтами,  яка дозволяє здійснювати дистанційний контроль стану усіх пацієнтів відділення реанімації одночасно за головними показниками життєдіяльності, апарати штучної вентиляції легень експертного класу.

Підвищено якість надання медичної допомоги дітям групи високого перинатального ризику – робота кабінету катамнестетичного спостереження. Здійснюється  спостереження за дітьми які народилися передчасно та мають ризик хронічних захворювань і затримки розвитку, що дає змогу на ранніх етапах виявляти проблеми затримки фізичного чи нервово-психічного розвитку  у дітей та своєчасно скеровувати їх для проведення реабілітаційних заходів. Робота кабінету  катамнестичного спостереження є  одним з основних індикаторів якості надання медичної допомоги новонародженим, сприяє суттєвому зменшенню інвалідизуючої патології дітей раннього віку.

На базі лікарні відкрито Сімейну кімнату Рональда МакДональда, що забезпечило  доступ до якісної сімейно-орієнтованої медицини, залучення до лікування дитини членів її сім’ї.

Функціонує відділення екстреної медичної допомоги, що дозволило територіально об’єднати всі служби, які задіяні в наданні екстреної медичної допомоги. Створення даного відділення значно скоротило час огляду пацієнтів, період прийняття рішень та встановлення діагнозу при невідкладних станах, а  також період до  надання термінової допомоги.

Систематичний контроль на всіх рівнях і етапах надання медичної допомоги сприяв покращенню якісних показників роботи  лікарні: повністю стандартизовано  надання медичної допомоги за всіма нозологічними формами.

За підсумками рейтингу  діяльності обласних закладів регіону лікарня являється лідером протягом кількох років поспіль та входить в десятку найкращих ЛПЗ України за доступністю та якістю надання  медичних послуг.

 

Меню
Перейти до вмісту